กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สวนสาธารณะ ต่าง ๆ

Day in a Museum ตอน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2019-02-15T15:55:53+00:00

Day in a Museum ตอน ธนาคารแห่งประเทศไทย 5 สิงหาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนามเด็กเล่นพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวของการเงิน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของเงินตรา การบริหารจัดการเงิน