Zookeeper Camp Season.2 2020-01-16T16:55:50+00:00

Project Description

Zookeeper Camp Season.2

9 – 11 ตุลาคม 2562, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ค่ายเสริมประสบการณ์ค่ายเดียวที่พาน้อง ๆ บุกลุยเข้าไปดูหลังบ้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อแอบดูการทำงานของพี่ ๆ นักดูแลสัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นนักดูแลสัตว์ สัตว์แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ นักส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์

ประสบการณ์สุดแสนพิเศษที่มีเฉพาะค่ายนี้เท่านั้นที่มอบให้

ภาพกิจกรรม Day1

ภาพกิจกรรม Day2

ภาพกิจกรรม Day3

วีดีโอ บรรยากาศกิจกรรม Day1

วีดีโอ บรรยากาศกิจกรรม Day2

วีดีโอ บรรยากาศกิจกรรม Day3