Junior Engineer Camp 2019-07-23T11:17:29+00:00

Project Description

ค่าย Junior Engineer Camp

6 – 9 เมษายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อง ๆ อายุ 12 – 15 ปีจำนวน 64 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสนามเด็กเล่น จัดกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ อายุ 12 – 15 ปี ได้มาสนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้ในโลกของวิศวกร กันในวันที่ 6 – 9 เม.ย. 62 (4 วัน 3 คืน) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ในค่ายพบกับกิจกรรมเชิงวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ

– วิศวกรรมการบิน : เรียนรู้พลศาสตร์ของไหล และการออกแบบปีกเครื่องบิน
– วิศวกรรมไฟฟ้า : เรียนรู้การต่อวงจรและเซนเซอร์ต่าง ๆ
– วิศวกรรมเครื่องกล : เรียนรู้เรื่องรอก และระบบกลไกทางกล
– วิศวกรรมโยธา : เรียนรู้เรื่องโครงสร้างและการออกแบบโครงสร้างเพื่อการรับแรง
– วิศวกรรมวัสดุ : เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีวัสดุ

ร่วมปฎิบัติภารกิจเพื่อบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

วีดีโอ บรรยากาศกิจกรรม

บทสัมภาษณ์พี่ค่าย (พี่บิ๊ก พี่ฮาร์ท พี่โม พี่เบล พี่มุก พี่โมสต์)

บทสัมภาษณ์พี่ค่าย (พี่รัมย์ พี่อิคคิว พี่มาย พี่ตาล พี่ต้น และ พี่กรีน)

ตัวอย่างความเห็นจากผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม