Home 2022-09-23T17:45:37+00:00

กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

Zoo Explorer Camp

  • 29-30 ตุลาคม 2565 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ค่ายสำรวจและค้นหาความลับของสัตว์และเรื่องราวเบื้องหลังของสวนสัตว์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 8-15 ปี พบกับกิจกรรมที่เตรียมให้สุดพิเศษสำหรับเหล่า Explorer มากมายกว่า 12 กิจกรรม ตลอด 2 วัน 1 คืน

##########
– รับสมัครน้อง ๆ อายุ 8 – 15 ปี
– จัดวันที่ 29 – 30 ต.ค. (2 วัน 1 คืน)
– สถานที่ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
– ค่าร่วมกิจกรรม 3,999 บาท
– รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 095-962-4429 (ครูแม็ก)

##########
กับชุด 12 กิจกรรม ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้
– รู้จักพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของสัตว์หลากหลายชนิด กับความลับที่ซ่อนอยู่อาทิ ทำไมฟลามิงโก้ถึงไม่ยอมบิน
– ล้วงความลับของโลกวิทยาศาสตร์ อาทิถ้าถามแล้วเขาไม่ตอบ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าสัตว์กำลังมีความสุข
– ค้นหาความสัมพันธ์ของธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแสนสนุก
– พูดคุยกับผู้ทำอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ตัวจริง อาทิ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสื่อสารธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมตัวอย่างให้น้อง ๆ ได้ลงมือทำในสายอาชีพนั้น ๆ
– เรียนรู้การเริ่มต้นเป็น Zoologist นักศึกษาสัตว์และธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ฝึกสังเกต ฝึกบันทึก ฝึกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ

For more detail | รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกลุ่มสนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

เป็นกลุ่มกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อันแสนสนุก

สนุก + ลงมือทำ + เรียนรู้ = สนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้

กิจกรรมครั้งล่าสุด

Math Detective Camp (Online) Preliminary

24 – 25 กรกฏาคม 2564

ค่ายคณิตศาสตร์แบบออนไลน์แสนสนุก ที่น้อง ๆ จะได้นำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการไขคดี

กิจกรรมที่เคยจัดมา