Home 2021-08-31T01:04:44+00:00

กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

Math Detective Camp Season 4 Online

  • 16-17 ตุลาคม 2564

ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการในรูปแบบ Online🌏
พบกับภารกิจแสนสนุก ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้
ในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ คิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยง หาเหตุผลไปพร้อมกับการผจญภัยในกิจกรรมมากมาย

For more detail | รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกลุ่มสนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อันแสนสนุก

สนุก + ลงมือทำ + เรียนรู้ = สนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้

กิจกรรมครั้งล่าสุด

Math Detective Camp (Online) Preliminary

24 – 25 กรกฏาคม 2564

ค่ายคณิตศาสตร์แบบออนไลน์แสนสนุก ที่น้อง ๆ จะได้นำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการไขคดี

กิจกรรมที่เคยจัดมา