Home 2019-05-02T12:49:59+00:00

กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

Math Fun For Kids

ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือน พ.ค. – มิ.ย. , สำหรับน้องอายุ 8 – 12 ปี

เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการทำความเข้าใจด้วยการลงมือปฎิบัติจริง ผ่านเกมสนุก ๆ และกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มสำหรับน้อง ๆ อายุ 8 – 12 ปี

สร้างความเข้าใจจากภายใน สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้กับสถานการณ์ที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวันได้ แก้ปัญหาเป็น และ รักคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมกำลังจะเริ่มในอีก
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ทำความรู้จักกลุ่มสนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อันแสนสนุก

สนุก + ลงมือทำ + เรียนรู้ = สนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้

กิจกรรมค่ายเยาวชนครั้งล่าสุด

Junior Engineer Camp

6 – 9 เมษายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กิจกรรมจัดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมที่เคยจัดมา