Home 2019-03-04T17:12:16+00:00

กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

Math Money Camp S

27 – 28 เมษายน 2562, สำหรับน้องอายุ 8 – 13 ปี

ค่ายคณิตศาสตร์แบบบูรณาการฉบับกระเป๋าที่จะพาน้อง ๆ ไปสนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้ในโลกคณิตศาสตร์และโลกของการเงิน สนุกกับการเรียนรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง และเปิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินอย่างถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Junior Engineer Camp (ปิดรับสมัครแล้ว)

6 – 9 เมษายน 2562, สำหรับน้องอายุ 12 – 15 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสนามเด็กเล่น จัดกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ อายุ 12 – 15 ปี ได้มาสนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้ในโลกของวิศวกร กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในค่ายพบกับกิจกรรมเชิงวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ และ ร่วมปฎิบัติภารกิจเพื่อบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมกำลังจะเริ่มในอีก
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ทำความรู้จักกลุ่มสนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อันแสนสนุก

สนุก + ลงมือทำ + เรียนรู้ = สนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้

กิจกรรมค่ายเยาวชนครั้งล่าสุด

English Journey Camp รุ่น 2

20 – 21 ตุลาคม 2561
ค่ายลูกเสือสวนสยาม

กิจกรรมที่เคยจัดมา