Zoo Explorer Camp

Zookeeper Explorer Camp

ค่ายสำรวจและค้นหาความลับของสัตว์และเรื่องราวเบื้องหลังของสวนสัตว์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 8-15 ปี พบกับกิจกรรมที่เตรียมให้สุดพิเศษสำหรับเหล่า Explorer มากมายกว่า 12 กิจกรรม ตลอด 2 วัน 1 คืน

##########
– รับสมัครน้อง ๆ อายุ 8 – 15 ปี
– จัดวันที่ 29 – 30 ต.ค. (2 วัน 1 คืน)
– สถานที่ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
– ค่าร่วมกิจกรรม 3,999 บาท
– รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 095-962-4429 (ครูแม็ก)
– สมัครได้ที่

##########
กับชุด 12 กิจกรรม ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้
– รู้จักพฤติกรรมลักษณะเฉพาะของสัตว์หลากหลายชนิด กับความลับที่ซ่อนอยู่อาทิ ทำไมฟลามิงโก้ถึงไม่ยอมบิน
– ล้วงความลับของโลกวิทยาศาสตร์ อาทิถ้าถามแล้วเขาไม่ตอบ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าสัตว์กำลังมีความสุข
– ค้นหาความสัมพันธ์ของธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแสนสนุก
– พูดคุยกับผู้ทำอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ตัวจริง อาทิ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสื่อสารธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมตัวอย่างให้น้อง ๆ ได้ลงมือทำในสายอาชีพนั้น ๆ
– เรียนรู้การเริ่มต้นเป็น Zoologist นักศึกษาสัตว์และธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ฝึกสังเกต ฝึกบันทึก ฝึกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ

##########

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่เตรียมไว้ให้เหล่า Explorer มากมาย อาทิ
– Nature Biology Game : เรียนรู้หลักชีววิทยาของสัตว์ต่าง ๆ ผ่าน Connection Game
– iNaturalist : ทดลองใช้เทคโนลียีในการบันทึกข้อมูลสัตว์ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระดับโลก
– Animal Sketch : เมื่อสัตว์ไม่อยู่นิ่ง เราจะบันทึกรูปร่างของสัตว์อย่างไรให้ได้ข้อมูลครบ
– Insect Trap : ฝึกออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ชักชวนให้แมลงโบยบินเข้ามา เพื่อศึกษาแมลงรอบตัว
– Bird Walk : ออกเดินในเส้นทางธรรมชาติในรูปแบบพิเศษที่ชักชวนให้นกเปิดเผยตัวพร้อมฝึกสังเกตธรรมชาติและรูปร่างของนก
– Animal Enrichment : ทำของเล่นให้สัตว์ที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางธรรมชาติของเขา
– Animal Food Cooking : เรียนรู้อาหารของสัตว์แต่ละชนิดและร่วมเป็นเชฟทำอาหารให้สัตว์นั้น ๆ ได้อิ่มเอมเปรมปรี

และอื่น ๆ อีกมากมายเต็มไปหมดเลย

##########

พร้อมวิทยากรสุดแสนพิเศษ คุณทอม อุเทน ภุมรินทร์
นักสื่อสารธรรมชาติและนักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ผู้ก่อตั้ง Nature Play and Learn Club

ค่ายจัดวันที่ 29 – 30 ต.ค. นี้ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
(พักค้างคืนที่ศูนย์ฝึกอบรมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว)

##########

สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/ZooExplorerCamp

วิทยากรพิเศษ

ครูทอม อุเทน ภุมรินทร์

นักสื่อสารธรรมชาติ นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ผู้ก่อตั้ง Nature Play and Learn Club

 • วิทยากร ด้านธรรมชาติศึกษา โครงการ “ดูนกชมสวน” และ “ดูนกภาคสนาม” สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
 • วิทยากร โครงการ “เยาวชน ปตท. รักษาป่า” ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2560)
 • เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพประจำประเทศไทย
 • นักวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “แข่งขันสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง ปี 2564-2565” ร่วมกับ iNaturalist.org ในกิจกรรม “City Nature Challenge 2021 – 2022”
 • ผู้จัดกิจกรรมเดินส่องค้างคาวในกรุงเทพมหานคร “วันขอบคุณค้างคาวสากล 2022”
 • ผู้จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ผีเสื้อกลางคืน 2022“
 • ผู้จัดและประสานงานโครงการปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติ “แม่น้ำใกล้บ้านเรา”

Exclusively visit 4 departments of the zoo, usually not open to public
สิทธิพิเศษในการเยี่ยมชม 4 แผนกของสวนสัตว์ ที่โดยทั่วไปไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม

Animal care department
แผนกดูแลสัตว์

Animal Enrichment department
แผนกส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์

Vet hospital
แผนกโรงพยาบาลสัตว์

Research center
แผนกค้นคว้าและวิจัย

Full of activities to learn and understand about animal habits and zoo managing
มากด้วยกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ และการจัดการสวนสัตว์

Zoo City
สวนสัตว์ในฝัน

Activity to design a zoo with creativity according to the knowledge received in the camp about animal well-being and safety

กิจกรรมออกแบบสวนสัตว์สุดสร้างสรรค์ ตามหลักการที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องสวัสดิการสัตว์และความปลอดภัย

Birdwatching and plant study
ดูนกและศึกษาพันธุ์ไม้

Learn to be a birdwatcher and plants in the zoo area as well as learn to use actual binoculars

เรียนรู้วิธีการสังเกตนกและพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ฝึกใช้กล้องส่องทางไกล พร้อมลงมือปฎิบัติจริง

Making toys for animals
ทำของเล่นให้สัตว์

Learn nature habit of animals and make toys for animals to improve and promote wild habit of animals

เรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมของสัตว์ และลงมือทำของเล่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์

Animal habit observation
สังเกตพฤติกรรมสัตว์

Observe characteristic behavior of each animal such as ring-tailed lemur, flamingo and elephants

ฝึกสังเกตพฤติกรรมสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ลิเมอร์ นกฟลามิงโก้ ช้าง เพื่อเรียนรู้ลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

And many more.

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ตารางกิจกรรม

Day 1

8.40   พบกันที่จุดนัดหมาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
9.20   กิจกรรม Zoo Explorer 1 : เตรียมอาหารให้เต่ายักษ์ และ ค้างห้าสี
10.00 กิจกรรม Zoo Explorer 2 : Nature Biology Game
11.00 กิจกรรม Zoo Explorer 3 : iNaturalist
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 กิจกรรม Zoo Explorer 4 : เยี่ยมบ้านลิเมอร์ เรียนรู้พฤติกรรมของลิเมอร์
13.50 กิจกรรม Zoo Explorer 5 : Animal Enrichment (ทำของเล่นให้เสือโคร่ง และ นก)
16.20 กิจกรรม Zoo Explorer 6 : Animal Sketch
17.30 เข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ
19.00 กิจกรรม Zoo Explorer 7 : Insect Trap
20.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2

7.00 กิจกรรม Zoo Explorer 8 : Bird Walk
8.00 รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ
9.00 กิจกรรม Zoo Explorer 9 : เตรียมอาหารให้ชะนี และ ละมั่ง
10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 กิจกรรม Zoo Explorer 10 : เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ พูดคุยกับสัตวแพทย์
10.50 กิจกรรม Zoo Explorer 11 : เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสวนสัตว์พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 กิจกรรม Zoo Explorer 12 : Plant and Wildlife
14.00 Reflection รับประกาศณียบัตร
15.00 จบกิจกรรม

*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร

 1. เพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์กับสนามเด็กเล่น ได้ที่- line@id : @sanamdeklen หรือ
  – scan QRcode ได้ที่
 2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
  ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี : ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร
  เลขที่บัญชี : 066-1-27742-4
 3. ส่ง slip ธนาคารมาที่
  – email : kidsplayground.in.th
  – Line@ : @sanamdeklen หรือ
  – inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th
  – โทร 095-962-4429

ตัวอย่างวีดีโอกิจกรรม Zookeeper Camp ครั้งล่าสุด

บรรยากาศกิจกรรมวันแรก

เยี่ยมชมส่วนโภชนาการสัตว์

ดูนกและพันธุ์ไม้

เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์

กิจกรรมสังเกตพฤติกรรมลิเมอร์

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสวนสัตว์

2022-09-23T17:43:07+00:00