Zookeeper Camp Season.2

Zookeeper Camp Season.2

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาเขียว

ประสบการณ์ที่มีเฉพาะค่ายนี้เท่านั้นที่มอบให้

ค่ายเสริมประสบการณ์ค่ายเดียวที่พาน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ คุณลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์ในสวนสัตว์แต่ละประเภทอย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสหรัฐอเมริกา และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ค่ายที่ให้น้อง ๆ ได้ทดลองลงมือปฎิบัติจริง ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ ครบถ้วน ทั้งการเป็นผู้ดูแลสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละประเภทอย่างครบวงจร

 • ศึกษาการทำงานของพี่ ๆ Zookeeper พร้อมเป็นผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละวัน

 • เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมพูดคุยกับสัตวแพทย์ถึงการสังเกตสุขภาพของสัตว์แต่ละชนิด

 • ฝึกการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ทดลองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาลักษณะของสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยสวนสัตว์

 • ลงมือทำของเล่นให้สัตว์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์

 • เรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของลิเมอร์อย่างใกล้ชิด

 • เยี่ยมชมศูนย์โภชนการสวนสัตว์ เพื่อศึกษาการเก็บและเตรียมอาหารของสัตว์แต่ละชนิด

สิทธิพิเศษในการเยี่ยมชม 4 แผนกของสวนสัตว์

ที่โดยทั่วไปไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม

แผนกดูแลสัตว์

แผนกโภชนาการ

แผนกโรงพยาบาลสัตว์

แผนกค้นคว้าและวิจัย

มากด้วยกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ และการจัดการสวนสัตว์

Zoo City

กิจกรรมออกแบบสวนสัตว์สุดสร้างสรรค์ ตามหลักการที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องสวัสดิการสัตว์และความปลอดภัย

ดูนกและศึกษาพันธุ์ไม้

เรียนรู้วิธีการสังเกตนกและพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ฝึกใช้กล้องส่องทางไกล พร้อมลงมือปฎิบัติจริง

ทำของเล่นให้สัตว์

เรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมของสัตว์ และลงมือทำของเล่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์

สังเกตพฤติกรรมสัตว์

ฝึกสังเกตพฤติกรรมสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ลิเมอร์ นกฟลามิงโก้ ช้าง เพื่อเรียนรู้ลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

พร้อมวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์จากสหรัฐอเมริกา

Juthapathra Dechanupong

 • Masters degree in an Environmental Science and Policy at George Mason University
 • B.S. in conservation biology University of Massachusetts Amherst
 • A participant in Lin-Hui and Chuang-Chuang breeding team
 • Lab assistant at Smithsonian Museum intern at U.S. National Park Service
 • National Park Service  Research assistant at U.S. Fish and Wildlife Dept.

ตารางกิจกรรม

วันที่หนึ่ง

9.00     นัดหมายขึ้นรถที่อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ออกเดินทางจากกรุงเทพ
11.30    ถึงสวนสัตว์เขาเขียว
12.00   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00   สันทนาการ 1 และแจ้งข้อมูล กฎของค่าย
14.00   Animals Presentation
14.45    เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ พูดคุยกับสัตวแพทย์
16.00   เยี่ยมชมส่วนงานวิจัย
17.30   รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ
19.00  ฟังเสียงธรรมชาติ และเรื่องเล่าสัตว์ป่า
20.30  ทบทวนกิจกรรม
21.00   เข้านอน

วันที่สอง

6.30     ตื่นนอน
7.00     กิจกรรมการดูนกและพันธุ์ไม้
8.00    อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า
9.00    เยี่ยมชมแผนกดูแลสัตว์ พร้อมช่วยพี่ ๆ นักดูแลสัตว์เตรียมความพร้อมให้กับสัตว์ต่าง ๆ
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00   ทำของเล่นให้สัตว์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์
14.30    สังเกตพฤติกรรมเพนกวิน
15.30    เยี่ยมชมเกาะลีเมอร์ สังเกตพฤติกรรมลิเมอร์
17.00    สนทนาสวัสดิภาพสัตว์ ศึกษาและทำความเข้าใจความสำคัญของสวัสดิภาพของสัตว์ในสวนสัตว์
17.30    รับประทานอาหารเย็น
19.00   Zoo City
20.30   ทบทวนกิจกรรม
21.00    เข้านอน

วันที่สาม

6.30     ตื่นนอน
7.00     รับประทานอาหารเช้รา
8.00     เยี่ยมชมแผนกโภชนาการสัตว์ เรียนรู้วิธีการทำอาหารตามความต้องการของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
9.30     เยี่ยมชมสวนสัตว์โดยรอบ
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00    เดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.30    ถึงอาคารพร้อมพันธุ์ 3 โดยสวัสดิภาพ

*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดกิจกรรมและสถานที่นัดพบ

สถานที่จัดกิจกรรม

ทุกกิจกรรมและที่พักอยู่ภายในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

สถานที่นัดส่งและรับ

ลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.00 น. ของวันแรก ที่อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ปากซอยลาดพร้าวซอย 3 สถานี MRT พหลโยธิน ทางออก 5

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

โดยค่าสมัครนี้น้อง ๆ จะได้รับ

 1. อาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น รวม 4 มื้อ (อาหารกลางวันน้อง ๆ สามารถเลือกซื้อได้เองตามความชอบใจที่ร้านค้าภายในสวนสัตว์)
 2. ค่าที่พักนอนเตียง ในห้องปรับอากาศ 2 คืน แยกชาย-หญิง
 3. รถตู้ในการเดินทางไป-กลับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 4. ประกันอุบัติเหตุ 3 วัน
 5. เสื้อค่ายที่ระลึก 1 ตัว
 6. ประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุก และรอยยิ้มจากพี่ ๆ ทุก ๆ คน

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครที่ http://bit.ly/2TNGgB4
 2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
  ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด
  ชื่อบัญชี : Lalitporn Muangmoongkoon
  เลขที่บัญชี : 206-263690-4
 3. ส่ง slip ธนาคารมาที่
  – email : kidsplayground.in.th
  – Line@ : @sanamdeklen หรือ
  – inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th

ตัวอย่างวีดีโอกิจกรรม Zookeeper Camp ครั้งล่าสุด

บรรยากาศกิจกรรมวันแรก

เยี่ยมชมส่วนโภชนาการสัตว์

ดูนกและพันธุ์ไม้

เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์

กิจกรรมสังเกตพฤติกรรมลิเมอร์

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสวนสัตว์

2019-09-09T22:32:14+00:00