Math Detective Camp รุ่น 2 2019-02-14T13:18:22+00:00

Project Description

กิจกรรม Math Detective Camp รุ่น 2

12 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อง ๆ อายุ 9 – 14 ปีจำนวน 38 คน

หลังจากจัดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีใน Math Detective Camp รุ่น 1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์แสนสนุกเชิงบูรณาการ  2 วัน 1 คืนที่สร้างสรรค์ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวันก็ได้จัดขึ้นอีกครั้งที่ค่ายลูกเสือสวนสยาม โดยค่ายนี้น้อง ๆ จะได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อคลี่คลายคดีว่าศิลามณีได้หายไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้อย่างไร พร้อมทั้งกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย กับการดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด

ภาพกิจกรรม

ค่าย Math Detective Camp รุ่น 2 12 – 13 พฤษภาคม 61…

โพสต์โดย สนามเด็กเล่น เมื่อ 16 พฤษภาคม 2018

ตัวอย่างความเห็นจากผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

วีดีโอ บรรยากาศกิจกรรม

กิจกรรมวันที่หนึ่ง
กิจกรรมวันที่สอง

บทสัมภาษณ์น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมวันแรก ช่วงเช้า

บทสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมวันแรก ช่วงบ่าย

บทสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมวันแรก ช่วงค่ำ

บทสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมวันที่สอง ช่วงเช้า

บทสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมวันที่สอง ช่วงบ่าย