ลองเล่น The Musical 2019-02-15T15:52:01+00:00

Project Description

ลองเล่น The Musical

8 – 10 ธันวาคม 2561 ณ XYZT Cafe

กิจกรรมที่ สนามเด็กเล่น จัดร่วมกับ HobbyBunny

ลองเล่น The Musical เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะการแสดง ตั้งแต่การจัดระเบียบร่างกาย การโปรเจคเสียง การเข้าถึงตัวละคร การร้อง การเต้น การแสดงออกต่าง ๆ

โดยนอกจากน้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะการแสดงแล้ว น้อง ๆ ยังได้สร้างสรรค์งานศิลปะในการทำฉาก และ หน้ากากของตัวละครต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเอง และฝึกทักษะความกล้าแสดงออกอีกด้วย

วีดีโอ บรรยากาศกิจกรรม

ลองเล่น The Musical Day1 : ทำฉาก
ลองเล่น The Musical Day2 : ซ้อมละคร

ภาพกิจกรรม วันแรก

ภาพกิจกรรม วันที่สอง

ภาพกิจกรรม วันที่สาม