Loading Events
  • This event has passed.

Math Money Camp, 29 – 31 มีนาคม 2562

กลับมาอีกครั้งกับค่ายคณิตศาสตร์แบบบูรณาการแสนสนุกจากสนามเด็กเล่น ที่เน้นให้น้อง ๆ อายุ 9 – 13 ปี (น้องอายุ 8 และ 14 ปี สามารถสมัครได้โดยขออนุญาตพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม) ได้สนุกกับการการผจญภัยอุดมความรู้ผ่านกิจกรรม เกม และภารกิจมากมาย โดยในปีนี้มาใน Theme การเงินกับค่าย “Math Money Camp” ที่จะพาน้อง ๆ ไปสนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้ในโลกของการเงินแบบต่อเนื่อง 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 นี้ที่ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 (รับสมัครน้อง ๆ จากทุกสถาบัน)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่าย Math Money Camp

มโนทัศน์หลักของค่าย

  • สนุกกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
  • เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “เงิน” ผ่านกิจกรรมแสนสนุก
  • เสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการเงินอย่างสมดุล ด้วยการรู้จักแบ่งสัดส่วนการใช้กับการออมอย่างเหมาะสม
  • ฝึกการวางแผน วางกลยุทธ์ การมีไหวพริบเพื่อพิชิตภารกิจต่าง ๆ
  • เปิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาแผนการตลาด
  • พัฒนาทักษะการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน การสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกัน และความกล้าแสดงออก

นำทีมวิทยากรโดย อ.ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร (วิทยากรค่าย Math Detective Camp กูรูคณิตศาสตร์ พิธีกร และที่ปรึกษารายการ Magic Numbers และ บวก ลบ คูณ ฝัน ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และอดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อาจารย์คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ผู้เชียวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีประสบการณ์การจัดค่ายเยาวชนมานานกว่า 18 ปี

ภายในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของการเงิน และการบริหารจัดการ และฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งเป็น

ยุคเก่า

ย้อนอดีตไปในยุคที่มนุษย์ยังไม่ได้คิดค้นเงินตราขึ้น เรียนรู้เรื่องราวของความเป็นอยู่และการค้าขายในสมัยโบราณ จะทำอย่างไรหากเรามีข้าวแต่ต้องการปลา หากเรามีปลา แต่ต้องการผัก สนุกกับเกมคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อการเอาตัวรอดใน ภารกิจคณิตรอด อีกทั้งฝึกวางแผนกลยุทธ์และร่วมมือร่วมแรงเป็นกระบวนการกลุ่มเพื่อเอาชนะภัยจากศัตรูใน ยุทธนาราตรี

ยุคก่อ

ร่วมก่อร่างสร้างอารยะ สร้างสังคม และค้นหาวิถีแห่งความสมบูรณ์มั่นคง คิดค้นและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่อกลางสำหรับการค้าขายในกิจกรรม เงินตราอากร  ผจญภัยหลากหลายด่านทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งฝึกอุปนิสัยในการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในกิจกรรม เลขนะปราการ สนุกกับเกมกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการออมและการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและมั่นคงผ่านกิจกรรม เกมเศรษฐี และ Money Drop

ยุคเกิด

เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในอนาคตด้วยการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ฝึกออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนการตลาดผ่านกิจกรรม การตลาด 101 จากนั้นบูรณาการความรู้ที่มี นำมาเรียบเรียงใหม่ พร้อมสร้างสรรค์และจัดเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แสนสนุกให้ผู้อื่น ฝึกการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ และการกล้าแสดงออกในกิจกรรม ศาสตรานิทรรศน์

ตารางกิจกรรม

 

 

ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ปกครองของน้อง ๆ (ต่อค่าย Math Detective Camp ปีที่มา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันจัดกิจกรรม

29 – 31 มีนาคม 2562 (3 วัน 2 คืน)

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล

69/42 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี  10110
พิกัดบน google map : https://goo.gl/maps/wMtiTcfU4wz

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 9 – 13 ปี (กรณีน้องอายุ 8 หรือ 14 ปี ขอพิจารณารับเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม)
2. ไม่อนุญาตให้น้อง ๆ ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงระหว่างการทำกิจกรรม อนุญาตให้ใช้ในเวลาพักรับประทานอาหารเย็นและก่อนนอนเท่านั้น (กรณีผู้ปกครองต้องการติดต่อน้อง ๆ สามารถติดต่อผ่านทีมงานได้ที่ 089-500-9181)
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องนอนให้กับน้อง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การเรียนรู้และพัฒนาการในการเข้าสังคมของน้อง ๆ เป็นสำคัญ
4. ขออนุญาตนำภาพถ่ายของน้อง ๆ ในกิจกรรมไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสถัดไป

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยค่าสมัครนี้น้อง ๆ จะได้รับ

1. ค่าที่พักนอนฟูก พร้อมหมอนและผ้าห่ม ในห้องปรับอากาศ 2 คืน แยกชาย หญิง
2. อาหาร 7 มื้อ และอาหารว่าง
3. เสื้อค่ายที่ระลึก 1 ตัว
4. ประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุก และรอยยิ้มจากพี่ ๆ ทุก ๆ คน

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ http://bit.ly/BookMMC
2. ชำระเงินยืนยันที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ชื่อบัญชี นางสาวลลิตพร เมืองมุงคุณ
เลขบัญชี 206-263690-4
3. ส่งสำเนาสลิปการโอนเงินมาที่
– email : [email protected] หรือ
– Line@ : @sanamdeklen หรือ
– inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th

ตัวอย่างค่ายคณิตศาสตร์ในปีที่ผ่านมา

ค่าย Math Detective Camp รุ่นที่ 1 วันแรก

 

ค่าย Math Detective Camp รุ่นที่ 2 วันที่สอง

 

บทสัมภาษณ์น้องค่าย Math Detective Camp รุ่นที่ 1

 

บทสัมภาษณ์ผู้ปกครองและน้องค่าย Math Detective Camp รุ่นที่ 2