Loading Events
  • This event has passed.

 

เสียงตอบรับดีจนต้องเปิดรุ่นที่ 2 สำหรับค่าย Math Detective Camp ค่ายคณิตศาสตร์แบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ อายุ 9 – 14 ปีได้เรียนรู้และได้สนุกกับการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน ค่ายที่ดีและละเอียดที่สุดของกลุ่มสนามเด็กเล่น โดยสำหรับรุ่น 2 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้ (2 วัน 1 คืน) ที่ค่ายลูกเสือสวนสยาม


โดยทุกกิจกรรมถูกออกแบบและสร้างสรรค์ให้น้อง ๆ ได้สนุกราวกับการผจญภัยที่แทรกความรู้และการฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งในด้านความคิดและทักษะชีวิตโดยวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์แม๊ก Magic Numbers (อ.ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร กูรูคณิตศาสตร์ พิธีกร และที่ปรึกษารายการ Magic Numbers และ บวก ลบ คูณ ฝัน ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และอดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อาจารย์คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านประวัติวิทยากรเพิ่มเติม) ซึ่งพี่แม็กจะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในค่ายนี้ด้วยตนเองอีกด้วย

เมื่อศิลามณี วัตถุล้ำค่าของชาติได้ถูกขโมยออกไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จึงถึงเวลาของนักสืบรุ่นเยาว์ที่ต้องช่วยกันใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ตรรกะ และการเชื่อมโยง เพื่อค้นหาว่าใครเป็นคนขโมยศิลามณีนี้ไป ผ่านกิจกรรมแสนสนุกที่สร้างสรรค์มาให้น้อง ๆ ได้ทดลอง ค้นคว้า สืบสวน และฝึกการทำงานร่วมกันอาทิ

กิจกรรม คัดกรองผู้ต้องสงสัย ตอน เวลาข้ามเขตแดน

น้อง ๆ จะได้เป็นนักสืบในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหลักฐานที่อยู่จากผู้ต้องสงสัย เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาความเป็นไปได้ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง น้อง ๆ จะได้บูรณาการความรู้ในเรื่องของเขตเวลาในแต่ละประเทศ ร่วมกับความรู้รอบตัวเรื่องสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก

กิจกรรม ค้นหาหลักฐาน ภาค 1 ตอน สำรวจพิพิธภัณฑ์ และภาค 2 ตอน ใครอยู่ในนั้น

น้อง ๆ จะได้เล่นเกมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ เช่น แผนผัง เอกสารข้อมูลสิ่งของที่จัดแสดง เอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์ และหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ต้องสงสัย หลักฐานเหล่านี้จะนำมาใช้ในการเชื่อมโยงหาความเป็นไปได้ในการสำรวจพิพิธภัณฑ์ น้อง ๆ จะได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและใช้การคิด วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้มา ในการค้นหาบทสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไป

กิจกรรม ค้นหาหลักฐาน ภาค 3 ตอน ศิลาและกระเป๋า

น้อง ๆ จะได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงในการวัดปริมาตรของทั้งศิลาและกระเป๋า ได้เรียนรู้เรื่องของการจับคู่ DNA และได้ใช้ความรู้ในเรื่องของ GPS เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าต่าง ๆ เข้าด้วยกันในการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ร้ายตัวจริง

กิจกรรม Math Fair 

น้อง ๆ จะฝึกทักษะในด้านของการเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ในการจัดกิจกรรมแสนสนุกของตนเอง น้อง ๆ จะได้ฝึกการบริหารจัดการต้นทุน วางแผนกติกาต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งใช้ความรู้ในหัวข้อความน่าจะเป็นเพื่อหาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจกรรมของตนเองให้ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Math Detective Camp รุ่น 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันจัดกิจกรรม
12 – 13 พฤษภาคม 2561 (สองวันหนึ่งคืน)

สถานที่จัดกิจกรรม
ค่ายลูกเสือสวนสยาม (ติดกับสวนสยาม)
พิกัด GPS : 13°48’28.1″N 100°41’28.8″E

ดูบรรยากาศสถานที่จัดกิจกรรม

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 9 – 14 ปี
2. ไม่อนุญาตให้น้อง ๆ ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงระหว่างการทำกิจกรรม อนุญาตให้ใช้ในเวลาพักรับประทานอาหารเย็นและก่อนนอนเท่านั้น (กรณีผู้ปกครองต้องการติดต่อน้อง ๆ สามารถติดต่อผ่านทีมงานได้ที่ 089-500-9181)
3. เนื่องจากสถานที่มีความเข้มงวดมาก ในกิจกรรมวันแรก (12 พ.ค.) ผู้ปกครองสามารถส่งน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้บริเวณประตูทางเข้าเท่านั้น และในวันที่สอง (13 พ.ค.) ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Math Fair บริเวณภายในค่ายได้จำนวน 2 ท่านต่อน้องค่าย 1 ท่านเท่านั้น และหลังจบค่าย ผู้ปกครองสามารถพาน้องค่ายเดินเข้าไปเล่นสวนน้ำภายในสวนสยามได้ฟรี (หากประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือ เล่นสวนน้ำมากกว่า 2 ท่าน มีค่าใช้จ่ายท่านละ 120 บาท )

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ราคา 3,200 บาท ต่อ คน

โปรโมชันพิเศษ Buddy Pack สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน 2 ท่าน รับส่วนลด 5% จาก 6,400 บาท เหลือเพียง 6,080 บาทเท่านั้น

รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 200 บาทต่อผู้สมัครหนึ่งคน เพียง Share กิจกรรมนี้ผ่านทาง Facebook ของคุณ พร้อม Tag ชวนเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม

โดยค่าสมัครนี้น้อง ๆ จะได้รับ

1. ค่าที่พักนอนเตียงนอน ในห้องปรับอากาศ 1 คืน แยกชาย หญิง
2. อาหาร 5 มื้อ และอาหารว่าง
3. บัตรเข้าเล่นสวนน้ำในสวนสยามสำหรับน้องค่าย หลังจบกิจกรรมค่ายในวันที่ 13 พ.ค. 61
4. บัตรเข้าร่วมกิจกรรม Math Fair และเข้าเล่นสวนน้ำภายในสวนสยามหลังจบกิจกรรมค่ายในวันที่ 13 พ.ค. 61 สำหรับผู้ปกครองจำนวน 2 ใบ ต่อน้องค่าย 1 ท่าน (กรณีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 ท่าน สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ในราคาคนละ 120 บาท)
5. ประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุก และรอยยิ้มจากพี่ ๆ ทุก ๆ คน

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ http://bit.ly/BookMDC2
2. ชำระเงินยืนยันที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ชื่อบัญชี นางสาวลลิตพร เมืองมุงคุณ
เลขบัญชี 206-263690-4
3. ส่งสำเนาสลิปการโอนเงินมาที่
– email : [email protected] หรือ
– inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th

กำหนดการกิจกรรม

12 พฤษภาคม 2561
9.00      ลงทะเบียน
9.30      ปฐมนิเทศ
9.45      สันทนาการ
10.15    กิจกรรม ทะเบียนนักสืบ
10.30    กิจกรรม เขต 18
11.00    รับประทานอาหารว่าง
11.15    กิจกรรม Detective 101
กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเป็นนักสืบขั้นพื้นฐาน เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ แยกแยะ เชื่อมโยง การจัดลำดับความสำคัญ และลำดับการทำงาน ทักษะการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45    Math Show
13.00    กิจกรรม “คัดกรองผู้ต้องสงสัย” ตอนเวลาข้ามเขตแดน
เรียนรู้ระบบเวลาโลก การคำนวณการเดินทางข้ามเขตเวลา เพื่อคัดกรองผู้ต้องสงสัยในคดี
14.30    รับประทานอาหารว่าง
14.45    กิจกรรม “ค้นหาหลักฐาน ภาค 1” ตอน สำรวจพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักความรู้คณิตศาสตร์ในหัวข้อต่าง ๆ เมื่อผ่านกิจกรรมแต่ละฐาน น้อง ๆ จะได้รับหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการคลี่คลายคดี
16.05    ประมวลผลคดีครั้งที่หนึ่ง
16.20    พักออกกำลังกาย
17.10    อาบน้ำ และรับประทานอาหารเย็น
18.25    เกมส์ “นาฬิกา”
19.25    กิจกรรม “ค้นหาหลักฐาน ภาค 2” ตอน ใครอยู่ในนั้น
กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักความรู้คณิตศาสตร์ในหัวข้อต่าง ๆ เมื่อผ่านกิจกรรมแต่ละฐาน น้อง ๆ จะได้รับหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการคลี่คลายคดี
20.45    ประมวลผลคดีครั้งที่สอง
21.00    ทบทวนภารกิจ
21.20     จบกิจกรรมวันที่หนึ่ง
21.50     ปิดไฟ นอนพักผ่อน

13 พฤษภาคม 2561
7.00      กิจกรรมยามเช้า
7.50      อาบน้ำรับประทานอาหารเช้า
8.30      กิจกรรม “Math Speeding Competition”
9.15      กิจกรรม “ค้นหาหลักฐาน ภาคที่สาม” ตอน ศิลาและกระเป๋า
กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อประมวลผลว่า กระเป๋าใบใดมีโอกาสที่จะเป็นหลักฐานสำคัญในการใช้ขโมยศิลา และใช้หลักการเทียบ DNA เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของของกระเป๋าแต่ละใบ
10.15    ประมวลผลคดี
10.30    รับประทานอาหารว่าง
10.45    ส่งผลสรุปคดี
น้อง ๆ นำข้อมูล หลักฐานที่ได้ทั้งหมดจากแต่ละกิจกรรม มาประมวลผลเพื่อสรุปว่าใครคือคนที่ขโมยศิลาไป
11.00     รับประทานอาหารกลางวัน
12.00    Math Fair Meeting
13.20    Math Fair
14.20    สรุปกิจกรรม
15.00    จบกิจกรรม

หัวข้อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรม
 – การหาพื้นที่ เงิน ระบบเวลาโลก ปริมาตรและพื้นที่ผิว การวัด ทิศและแผนผัง สัดส่วน มาตราส่วน อัตราส่วนและร้อยละ เศษส่วน ทศนิยม จำนวนนับ สถิติ แผนภูมิ แบบรูป คู่อันดับและกราฟ ระบบสมการหนึ่ง สอง และสามตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับสามมิติ ความน่าจะเป็น พีทากอรัส รูปสามเหลี่ยมคล้าย และอื่น ๆ

==สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม==

– email : [email protected] หรือ
– inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th
– โทร 089-500-9181 (แพ้ม)

 

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกิจกรรมสนามเด็กเล่นสามารถเข้าไปชมกิจกรรมค่าย Math Detective Camp รุ่น 1 กันก่อนได้ที่ http://www.kidsplayground.in.th/portfolio-items/math-detective-camp/