English Camp : The Kingdoms

English Camp : The Kingdoms

ค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการตามเอกลักษณ์ของสนามเด็กเล่น ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมและเกมแสนสนุก พร้อมทั้งพาน้อง ๆ ไปรู้จักผู้คนในอาณาจักรต่าง ๆ ทั่วโลก

ค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องราวของชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก

 • ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

  • ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมแบบ Total English Environment
  • ด้วยการจัดกิจกรรม เกม ที่เน้นการสื่อสารโดยเฉพาะ
  • ด้วยการจัดกลุ่มแบบ Mini Group กลุ่มละไม่เกิน 7 คน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสื่อสารและมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม
  • ด้วยกลุ่มวิทยากรหลักเจ้าของภาษาชาวอเมริกันระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยตรง
  • ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้ช่วยวิทยากร ระดับปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก USA และ UK
 • ได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์โลก เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ จุดเด่น จุดด้อย ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก

 • ได้ฝึกทักษะชีวิต (Soft Skill) การวางแผน การแก้ปัญหา และการเข้าสังคมผ่านกิจกรรมและเกมแสนสนุก

วิทยากรหลัก

นำกิจกรรมโดยกลุ่มวิทยากรหลัก เจ้าของภาษาชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยตรง

Gregory J.Raymond (ครูเกรก)

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีใจรักในการสอนเด็ก ๆ

 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ จาก University of New York
 • พิธีกรและที่ปรึกษารายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก รายการ Good Morning, Good Morning Vocab King ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
 • โค้ชประจำบ้านเวนทัม รายการเกรียนอัจฉริยะ ทางสถานีโทรทัศน์ GMM25
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ Cambridge Primary Series Cambridge Curriculum อบรมครูวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
 • วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Speak Out! และ English Journey Camp และ English Journey Camp Season.2 ของกลุ่มสนามเด็กเล่น

Elliott Imlay (ครู Elliott)

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันผู้ใช้เสียงดนตรีสื่อสารกับเด็ก ๆ

 • จบการศึกษาจาก Belmont University และ West Virginia University
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ preschool summer program at Outdoor School Bangkok 2019
 • Performer in Belmont University’s Classical Singer’s Recital 2012

ทีมสนับสนุนวิทยากร

พร้อมทีมงานสนับสนุนวิทยากร ดีกรีปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก USA และ UK

พี่หนุ่ม
Carnegie Mellon University

พี่ณุ
University of Pittsburgh

พี่กัน
University of Bath

พี่ชิน
University of Missouri

สนุกเรื่องราวของอาณาจักรทั้ง 8

สนุกกับกิจกรรม และ เกม ที่พาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวของอาณาจักรทั้ง 8 ที่อ้างอิงจากอาณาจักรเด่น ๆ ที่มีอยู่จริงรอบโลก เรียนรู้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งของอาณาจักรเหล่านั้นบนแผนที่โลก ทำความเข้าใจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัสดุ อุปกรณ์ การทำมาหากินของผู้คนและชุมชนเหล่านั้น ศึกษาจุดเด่นที่แตกต่างกันของแต่ละอาณาจักร

White Winter

 • สภาพอากาศหนาวเย็น
 • ปลูกพืชยาก
 • เช่น แคนาดาตอนเหนือ

The Islands

 • ชำนาญการต่อเรือ
 • คุ้นเคยกับการใช้ลม
 • เช่น หมู่เกาะอังกฤษ

Giant Mountain

 • มีทรัพยากรแร่ธาตุ
 • ผู้คนมีปอดที่ใหญ่
 • เช่น ทิเบต

Volcano Fire

 • ดินมีแร่ธาตุมาก
 • มีพลังงานใต้ดิน
 • เช่น ฮาวาย อินโดนีเซีย

Riverland

 • นิยมทำเกษตรกรรม
 • คมนาคมสะดวก
 • เช่น กรุงเทพมหานคร

Savanna Soul

 • พื้นที่อุดมสมบูรณ์
 • มีความหลากหลายของสัตว์ป่า
 • เช่น เคนยา

Dry Desert

 • พื้นที่แห้งแล้งมาก
 • สิ่งปลูกสร้างมักสร้างด้วยหิน
 • เช่น อียิปต์

Rain Forest

 • มีความชุ่มชื้นสูงมาก
 • มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 • เช่น บราซิล

พร้อมกิจกรรม Battle สุดมันส์ 

ที่จะสร้างความตระหนักให้น้อง ๆ เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื่น พร้อมฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร

Fresh Air Battle

กิจกรรม Battle ที่ชี้ให้ตระหนักถึงคุณภาพอากาศที่เราจำเป็นต้องใช้ในการหายใจ พร้อมการวางกลยุทธ์ในการบุก ตั้งรับ พร้อมทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว เพื่อแย่งชิงทรัพยากรทางอากาศ

Landlord Battle

เกมกลยุทธ์ที่สร้างความตระหนักถึงทรัพยากรดิน โดยน้อง ๆ จะต้องวางแผนในการรวบรวมแร่ธาตุเพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์ และวางสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการทำลายล้างจากอาณาจักรอื่น ๆ ทั้งยังต้องคำนวณพลังงานและการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ ด้วยความแม่นยำ

Water Seizing Battle

กิจกรรม Battle ที่ชี้ให้ตระหนักถึงคุณภาพน้ำ โดยเอาชนะด้วยการทำงานเป็นทีม ความยืดหยุ่นของร่างกาย ความแม่นยำในการคำนวณระยะทางและน้ำหนัก

Spelling Battle

Battle ที่สู้กันด้วยความแม่นยำของการสะกดคำภาษาอังกฤษ ผ่านการวางแผนเพื่อจัดเรียงลำดับผู้แข่งขัน การชิงไหวพริบและการทำงานเป็นทีม

ตารางกิจกรรม

วันที่หนึ่ง

9.00     ลงทะเบียน
9.30     ปฐมนิเทศน์
9.45     สันทนาการ
10.30   ค้นหาอาณาจักร (Kingdom Searching)
11.15     สร้างอาณาจักร (Kingdom Building)
12.00   รับประทานอาหารกลางวัน
12.45    ปฐมบทแห่งอาณาจักร
13.00   English Quest 1 – Kingdom Exploring
16.00   Fresh Air Battle 
17.00   รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ
18.20   English Quest 2 – Land
19.20   Landlord Battle
20.20  Reflection
20.50  จบกิจกรรม
21.15   เข้านอน

วันที่สอง

6.30       ตื่นนอน
7.00       Morning Game
8.00      อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า
9.00      English Quest 3 – Drought is coming
10.30    Water Seizing Battle
11.30     รับประทานอาหารเที่ยง
13.00    English Quest 4 – Energetic Energy
14.00    Spelling Battle
15.00    Reflection
15.30    สรุปกิจกรรม
16.00    จบกิจกรรม

 น้องอาจเปียกจากน้ำที่ใช้ประกอบกิจกรรม โปรดสวมชุดที่สามารถเปียกได้ และงดใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่ลื่นได้ง่าย

*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ครูนิว อ.ธราดล รานรินทร์

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000
ตั้งอยู่ที่ 69/42 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี  10110 (ลงทางด่วนศรีสมาน)

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

โดยค่าสมัครนี้น้อง ๆ จะได้รับ

 1. อาหาร รวม 4 มื้อ
 2. อาหารว่างระหว่างกิจกรรม
 3. ค่าที่พักนอนเตียง ในห้องปรับอากาศ 2 คืน แยกชาย-หญิง
 4. เสื้อค่ายที่ระลึก 1 ตัว
 5. ประกาศนียบัตร
 6. ของขวัญสุดพิเศษ อุดมความรู้
 7. ประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุก และรอยยิ้มจากพี่ ๆ ทุก ๆ คน

วิธีการสมัคร

 1. เพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์กับสนามเด็กเล่น เพื่อแจ้งข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่
  – line@id : @sanamdeklen หรือ
  – https://lin.ee/pLJ2dwq หรือ
  – scan QRcode ได้ที่
 2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
  ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี : ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร
  เลขที่บัญชี :

  066-1-27742-4

 3. ส่ง slip ธนาคารมาที่
  – email : kidsplayground.in.th
  – Line@ : @sanamdeklen หรือ
  – inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เป็นค่ายสำหรับน้อง ๆ อายุ 8 – 12 ขวบ หากอายุน้อยกว่า 8 ขวบหรือมากกว่า 12 ขวบ กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ไม่อนุญาตให้น้อง ๆ ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงระหว่างการทำกิจกรรม อนุญาตให้ใช้ในเวลาพักรับประทานอาหารเย็นและก่อนนอนเท่านั้น (กรณีผู้ปกครองต้องการติดต่อน้อง ๆ สามารถติดต่อผ่านทีมงานได้ที่ 095-962-4429)
 3. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของน้อง ๆ ในกิจกรรม อาจถูกนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของสนามเด็กเล่นในโอกาสถัดไป

ตัวอย่างวีดีโอกิจกรรมที่ผ่านมาของสนามเด็กเล่น

บรรยากาศค่าย English Journey Camp วันแรก

บรรยากาศค่าย English Journey Camp วันที่สอง

บทสัมภาษณ์น้องค่าย English Journey Camp

บทสัมภาษณ์ผู้ปกครองค่าย English Journey Camp

บรรยากาศค่าย English Journey Camp รุ่น 2 วันแรก

บทสัมภาษณ์น้องค่าย English Journey Camp รุ่น 2

บทสัมภาษณ์ผู้ปกครองค่าย English Journey Camp

2020-03-12T15:39:08+00:00